Aktualności

image

17 Czerwca 2023

Oficjalna przedstawicielka Izby Gospodarczej Ukrainy w Polsce Anna Vinnychenko wzięła udział w konferencji Global Check-in Conference, która odbyła się pod patronatem Ministerstwa Finansów RP.

img

Global Check-in to nowe spojrzenie na polski eksport. Choć opiera się głównie na handlu z krajami Unii Europejskiej, jest też na tyle dojrzały, by zacząć podbijać dotychczas niedostępne rynki. Jednocześnie konferencja postanowiła również odpowiedzieć na wyzwania jednolitego rynku europejskiego.

Ważnym elementem konferencji była tematyka handlu elektronicznego. Widzimy potrzebę otwierania nie tylko nowych rynków zbytu, ale także nowych kanałów sprzedaży. Pomimo wysokiego poziomu sprzedaży internetowej na rynku krajowym, wciąż bardzo niewiele jest firm wykorzystujących e-commerce do sprzedaży za granicą.

Global Check-in to zaproszenie do szerszego spojrzenia na eksport zarówno w ujęciu geograficznym, jak i podażowym. Zarówno nazwa, jak i formuła konferencji nieprzypadkowo wskazują na podróżowanie: wejście na każdy nowy rynek wymaga przygotowania i jest formą wyprawy. Nie mamy jednak złudzeń: eksport to nie turystyka krajoznawcza i przyjemne podróże służbowe (choć mogą takie być!). Eksport to ciężka praca, która może być opłacalna.

z powrotem
img
image

Informacja zwrotna

Zadzwonić

Dlatego też, jeśli przedstawiciele biznesu są zainteresowani współpracą handlowo-gospodarczą w formacie Ukraina – Polska/UE, proponujemy wypełnienie ankiety-formularza znajdującej  i podanie szczegółowych informacji o towarach lub usługach na które istnieje zapotrzebowanie lub oferta. Otrzymując określone informacje, będziemy w stanie udzielić szybkiej informacji zwrotnej dotyczącej potencjalnych interesariuszy, ponieważ najważniejsze dla każdego biznesu jest nawiązanie kontaktów i wybór wiarygodnego partnera, z którym współpraca pomoże osiągnąć pożądane rezultaty.