Aktualności

image

27 Września 2023

W Warszawie odbyło się Forum Ukraińskich Przedsiębiorców Business Upgrade Poland 2023 poświęcone rozwojowi ukraińskiej przedsiębiorczości w Ukrainie i UE.

img

W dniu 26.09.2023 r. w Warszawie odbyło się forum ukraińskich przedsiębiorców Business Upgrade Poland 2023 poświęcone rozwojowi ukraińskiej przedsiębiorczości na Ukrainie i w UE, w szczególności w Polsce, które stało się skuteczną okazją dla uczestników do zapoznania się z praktycznymi doświadczeniami biznesu w pokonywaniu nietrywialnych wyzwań tego roku.

Jak wiadomo, europejskie praktyki biznesowe bardzo różnią się od ukraińskich, a wszystko jest bardziej przejrzyste i jasne. Właśnie dlatego, dążąc do wysokiej jakości i, co najważniejsze, bezpiecznego rozwoju swojej działalności, ukraińscy przedsiębiorcy udają się do Polski, aby rozwijać swoją produkcję i zdobywać nowe horyzonty. Od początku wojny na Ukrainie w Polsce zarejestrowano ponad 30 000 ukraińskich firm.

Niezwykle ważne jest, aby rozpocząć i rozwijać działalność w innym kraju, aby w jak największym stopniu zintegrować się z odpowiednimi grupami i platformami, w tym poprzez uczestnictwo w forach biznesowych organizowanych zarówno przez wyspecjalizowane polskie organizacje, stowarzyszenia branżowe, jak i przedstawicieli ukraińskiej diaspory, którzy dostosowują format wydarzeń do ukraińskiego przedsiębiorcy.

Forum Business Upgrade 2023 Poland, którego partnerem była Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa / Ukrainian CCI, to kolejny udany etap tego ważnego wydarzenia biznesowego. Udział w forum był dla uczestników okazją nie tylko do uzyskania wysokiej jakości networkingu i nowych przydatnych kontaktów, ale także do włączenia się w prace wiodących stowarzyszeń biznesowych w Polsce i Europie, które zapewniają pełne wsparcie dla ukraińskiego biznesu.

Anna Vinnichenko wspierała Forum jako prezenterka i moderatorka pierwszego panelu roboczego "PAŃSTWOWE I SEKTOROWE WSPARCIE BIZNESU: Narzędzia od państwa, związków i stowarzyszeń do wspierania biznesu: programy grantowe, programy pożyczkowe, platformy dostępu do rynków międzynarodowych". W panelu wzięli udział:

  • Jacek Piechota - Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce.
  • Marcin Nowacki - Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców RP ZPP, który wspiera polskich i ukraińskich przedsiębiorców; Szef Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Ukraina. Temat jego wystąpienia: "Szanse dla ukraińskich inicjatyw. Narzędzia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce"
  • Bohuslawa Rudetska, dyrektor projektu Centrum Biznes dla Ukrainy przy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Temat: "Wsparcie ukraińskiego biznesu ze strony Centrum Biznes dla Ukrainy"
  • Jacques Turel - Prezes Zarządu World Trade Centre Warsaw, Polska, który został wybrany do grona 100 najbardziej wpływowych osób w Polsce w ciągu ostatnich 4 lat. Temat wystąpienia: "World Trade Centre Warsaw - dostęp do instrumentów inwestycyjnych, finansowych i korporacyjnych. Tysiąc możliwości zjednoczenia świata".
  • Sergiy Tsivkach jest dyrektorem wykonawczym UkraineInvest, rządowego biura ds. przyciągania i wspierania inwestycji (Online inclusion). Temat: "UkraineInvest - dostępne instrumenty wsparcia państwa. Dlaczego warto inwestować na Ukrainie?".

Paneliści jednogłośnie podkreślili, że ukraińska gospodarka i biznes potrzebują niezachwianego wsparcia ze strony partnerów w tym czasie, przed rozpoczęciem odbudowy i powojennej rekonstrukcji.

Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna praca zaowocuje opracowaniem praktycznych kroków mających na celu wsparcie ukraińskiego biznesu i dostosowanie go do dzisiejszych realiów. Wierzymy, że pomimo wyzwań, przed którymi stoi obecnie ukraiński biznes, pojawią się nowe możliwości.

z powrotem
img
image

Informacja zwrotna

Zadzwonić

Dlatego też, jeśli przedstawiciele biznesu są zainteresowani współpracą handlowo-gospodarczą w formacie Ukraina – Polska/UE, proponujemy wypełnienie ankiety-formularza znajdującej  i podanie szczegółowych informacji o towarach lub usługach na które istnieje zapotrzebowanie lub oferta. Otrzymując określone informacje, będziemy w stanie udzielić szybkiej informacji zwrotnej dotyczącej potencjalnych interesariuszy, ponieważ najważniejsze dla każdego biznesu jest nawiązanie kontaktów i wybór wiarygodnego partnera, z którym współpraca pomoże osiągnąć pożądane rezultaty.