image

O nas

InterTrade Agency

InterTradeAgency to międzynarodowa agencja handlowo-przemysłowa, utworzona przy wsparciu Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy w celu wzmocnienia współpracy dwustronnej między środowiskami biznesowymi Ukrainy i Polski/UE. Poszukiwanie partnerów biznesowych i nawiązywanie wzajemnie korzystnych relacji biznesowych jest jednym ze skutecznych kroków do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Nasza działalność

Ze względu na wieloletnią obecność w środowisku biznesowym Polski, a także wieloletnią obsługę klientów biznesowych na Ukrainie, nasz zespół stara się zapewnić bezpośrednie wsparcie i profesjonalną pomoc w promowaniu efektywnego dialogu biznesowego i nawiązywaniu więzi komunikacyjnych dla realizacji nowe możliwości eksportu/importu między Polską/UE a Ukrainą.

Naszą regularną działalnością jest przedstawicielstwo handlowe i pośrednictwo między kołami biznesowymi Ukrainy i Polski, poszukiwanie partnerów biznesowych i ustanawianie wzajemnie korzystnych relacji biznesowych. Posiadamy dużą bazę zapytań od polskich i ukraińskich stron na dostawę towarów. Stale też zwracają się do nas przedstawiciele polskiego biznesu z licznymi zapytaniami o zakup ukraińskich towarów.

Jednocześnie za ważną misję uważamy również zapewnienie aktywniejszego udziału producentów ukraińskich w wystawach i innych imprezach prezentacyjnych organizowanych w Polsce, a także organizację i udział w imprezach biznesowych z polskimi przedsiębiorstwami, przedstawicielami różnych branż ( seminaria, okrągłe stoły, B2B, B2C) w celu wymiany doświadczeń, otwarcia nowych możliwości biznesowych między krajami.

image

oficjalny przedstawiciel

Anna Vinnychenko

Na czele InterTradeAgency stoi oficjalny przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy w Polsce – Anna Vinnychenko, specjalistka z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie prawa handlowego i ochrony biznesu, partner zarządzający Kancelarii WinnerLex.

Zakres usług

Nasze Usługi

Pośrednictwo handlowe na rynku UE i Ukrainy
icon
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych dla nowych możliwości eksportu/importu pomiędzy Polską/UE a Ukrainą
  • Promocja ukraińskich towarów na polski rynek FMCG (sieci handlowe, hurtownie, supermarkety itp.)
  • Reprezentowanie interesów klientów podczas negocjacji i zawierania umów
Doradztwo prawne w sprawach biznesowych
icon
  • Obsługa interesów biznesowych klientów z Polski na Ukrainie
  • Wsparcie biznesu w Polsce
Koordynacja działań z władzami i środowiskiem biznesowym Ukrainy i Polski w celu przyciągania inwestycji na Ukrainę, poszerzania zasięgu operacji handlowych i eksportowych
icon
Doradztwo i opracowywanie projektów pozyskiwania finansowania na rozwój biznesu w ramach programów polskich i europejskich
icon
Ułatwienie rozwiązań transportowych i logistycznych na Ukrainie iw UE
icon
Doradztwo w sprawie zawieszenia/przedłużenia okresów kontroli walutowej
icon
Pozyskiwanie partnerów do finansowania działalności handlowej
icon
Doradztwo przy kupnie i sprzedaży działek w Polsce pod inwestycje, analiza ksiąg wieczystych, analiza ryzyka
icon
Kontrola przedkontraktowa kontrahentów w Polsce/UE/Ukrainie
icon
img
image

Informacja zwrotna

Zadzwonić

Dlatego też, jeśli przedstawiciele biznesu są zainteresowani współpracą handlowo-gospodarczą w formacie Ukraina – Polska/UE, proponujemy wypełnienie ankiety-formularza znajdującej  i podanie szczegółowych informacji o towarach lub usługach na które istnieje zapotrzebowanie lub oferta. Otrzymując określone informacje, będziemy w stanie udzielić szybkiej informacji zwrotnej dotyczącej potencjalnych interesariuszy, ponieważ najważniejsze dla każdego biznesu jest nawiązanie kontaktów i wybór wiarygodnego partnera, z którym współpraca pomoże osiągnąć pożądane rezultaty.