Aktualności

image

04 Grudnia 2023

Anna Vinnychenko została prelegentką na 2. Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości Kobiet w Atenach

img

Ukraińska Izba Handlowo-Przemysłowa / Ukrainian CCI została partnerem II Międzynarodowego Forum Przedsiębiorczości Kobiet, organizowanego przez Ateńską Izbę Handlowo-Przemysłową i Krajową Sieć Kobiet Przedsiębiorców Grecji przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Regionu Attyka i Gminy Ateny.

Anna Vynnychenko, przedstawicielka Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, przy wsparciu Gennadiya Chyzhykova i Valeriya Zabashta, była prelegentką na Forum i miała okazję przedstawić społeczności międzynarodowej rolę kobiet w ukraińskiej przedsiębiorczości.


Forum, które odbyło się w Greckim Centrum Kultury Cosmos Fundacji Hellenic World i Centrum Przedsiębiorczości Konstantinosa Michalosa Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, stanowiło platformę dla wybitnych urzędników państwowych, uznanych na arenie międzynarodowej naukowców, przedsiębiorców i szanowanych ekspertów do wymiany poglądów i promowania innowacyjnych pomysłów.

Ponadto Forum stanowiło wyjątkową okazję dla kobiet-przedsiębiorców z całego świata do spotkania się, wymiany doświadczeń, poszerzenia sieci kontaktów i zaprezentowania swojej pracy.

Wydarzenie składało się z dwóch części, a mianowicie dyskusji panelowych na tematy związane z nowymi typami przywództwa, równością, inwestowaniem w firmy należące do kobiet i kobietami w technologii, a także wystawy projektów i firm prowadzonych przez kobiety.


Rola kobiet w powojennej odbudowie Ukrainy będzie ogromna, biorąc pod uwagę potrzeby i demografię kraju. Będzie to jednak wymagało przezwyciężenia stereotypów związanych z płcią: ukraińskie kobiety nadal otrzymują mniej za swoją pracę niż mężczyźni.

Państwowa Służba Statystyczna szacuje, że ukraińskie kobiety zarabiały 79,3% wynagrodzenia mężczyzn, co oznacza, że co piąty dzień roboczy pracowały za darmo. Istnieje również nierównowaga płci w poszukiwanych specjalnościach STEM, takich jak matematyka i inżynieria, architektura i budownictwo, rolnictwo, technologie informacyjne itp.
Ponadto matki częściej biorą bezpłatny urlop rodzicielski, inwestując czas i pieniądze w swoje dzieci, a nie w siebie. Dlatego edukacja szkolna i przedszkolna oraz opieka nad dziećmi poza programem nauczania są teraz bardziej niż kiedykolwiek istotne, aby zwolnić czas na rozwój.

Co należy zrobić?

Prawdziwym rozwiązaniem tej sytuacji będzie stworzenie ekosystemu przy wsparciu państwa i partnerów międzynarodowych, który zapewni kobietom integracyjny dostęp do edukacji, szkoleń lub programów przekwalifikowania, stworzy warunki niezbędne do uczciwej konkurencji na rynku pracy i będzie promować rozwój przedsiębiorczości społecznej kobiet.

Kobiety na Ukrainie już pokazały siłę gospodarki wpływu społecznego - od lutego ubiegłego roku widzieliśmy firmy założone lub prowadzone przez kobiety aktywnie pomagające uchodźcom i wojsku, w tym poprzez dostarczanie nie tylko produktów i pomocy humanitarnej, ale także miejsc pracy.

Wraz z odbudową kraju i rosnącą rolą społeczności w podejmowaniu decyzji, wpływ takich firm będzie rósł. To właśnie firmy, których celem jest tworzenie wartości społecznej dla społeczności lub społeczeństwa jako całości i przezwyciężanie istotnych społecznie problemów, a nie tylko zysk finansowy dla założycieli, będą siłą napędową ożywienia gospodarczego.
A kobiety, ze swoimi umiejętnościami miękkimi, empatią, elastycznością, odpowiedzialnością, wielozadaniowością, umiejętnością budowania partnerstw, znajdowania i utrzymywania równowagi interesów, będą w tym przedsięwzięciu bezkonkurencyjne. Ale to wymaga wiedzy.

I to właśnie połączenie doświadczenia i zasobów międzynarodowych partnerów z energią, zaangażowaniem i skutecznością organizacji pozarządowych prowadzonych przez kobiety będzie kluczem do zbudowania silnego ekosystemu przedsiębiorczości społecznej, który odpowie na wyzwania stojące przed ukraińską gospodarką.

z powrotem
img
image

Informacja zwrotna

Zadzwonić

Dlatego też, jeśli przedstawiciele biznesu są zainteresowani współpracą handlowo-gospodarczą w formacie Ukraina – Polska/UE, proponujemy wypełnienie ankiety-formularza znajdującej  i podanie szczegółowych informacji o towarach lub usługach na które istnieje zapotrzebowanie lub oferta. Otrzymując określone informacje, będziemy w stanie udzielić szybkiej informacji zwrotnej dotyczącej potencjalnych interesariuszy, ponieważ najważniejsze dla każdego biznesu jest nawiązanie kontaktów i wybór wiarygodnego partnera, z którym współpraca pomoże osiągnąć pożądane rezultaty.