Aktualności

image

18 Maja 2023

Izba Gospodarcza Ukrainy i InterTradeAgency były partnerami Międzynarodowej Konferencji „LOGISTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO – Ukraina, Polska, Europa”

img

1

W dniu 18 maja 2023 roku w Warszawie odbyło się zakrojone na szeroką skalę wydarzenie poświęcone logistyce, spedycji i transportowi międzynarodowemu „LOGISTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO – Ukraina, Polska, Europa”. Konferencja ma na celu poprawę relacji bilateralnych Ukraina-UE w zakresie transportu międzynarodowego, aktualny stan unijnego rynku transportowego, aktualne trendy w transporcie międzynarodowym, ekonomię i efektywność, a także zarządzanie finansami i ryzykiem w branży TSL.

W konferencji bierze udział około 200 uczestników, w tym światowi liderzy logistyki, urzędnicy państwowi, prawnicy i eksperci finansowi, a także przedstawiciele polskiego i ukraińskiego biznesu.

Izba Handlowa Ukrainy i InterTradeAgency były partnerami konferencji, Anna Vinnychenko jako oficjalny przedstawiciel Izby Handlowej Ukrainy w Polsce, a szefowa InterTradeAgency miała zaszczyt podsumować wydarzenie, wśród których wyróżnić można:

  • Najważniejszym problemem ukraińsko-polskiej logistyki są dziś długie kolejki na granicach. W celu poprawy przepustowości przejazdów drogowych, a co za tym idzie zmniejszenia dużych korków na granicy, konieczne jest przygotowanie apelu do właściwych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej o wypracowanie mechanizmu uproszczenia procedur wydawania zezwoleń, a także jako wspólne spotkania i delegacje z obu krajów.
  •  Stworzenie równych warunków dla wszystkich uczestników rynku z własnym zrozumieniem potrzeby dostosowania się do standardów rynku krajowego. Ale trudno będzie to zrobić na zupełnie równych warunkach, bo jeśli polska branża transportu drogowego ma możliwość wyboru, gdzie jechać i gdzie są korzystniejsze taryfy, to ukraińska nie ma teraz takiego luksusu, a jeśli możemy jechać tylko do UE to kolejka jest na 2 tygodnie - taka jest niestety nasza niealternatywna rzeczywistość.
  •  W celu uwzględnienia wszystkich interesów celowe jest utworzenie wspólnego stowarzyszenia polsko-ukraińskiego, w skład którego wejdą przedstawiciele wyspecjalizowanych narodowych związków motoryzacyjnych Ukrainy i Polski. Taka organizacja może formułować propozycje z obu stron oraz w formie grup roboczych na szczeblu rządowym. Ze swojej strony jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co konieczne, aby takie stowarzyszenie powstało ze strony Ukrainy, dlatego jesteśmy otwarci na oferty od szanowanych partnerów, jeśli i oni są zainteresowani taką pracą.
  •  Konieczne stało się zorganizowanie spółdzielni (klastra) firm transportowych, a przedstawiciele polskiej branży TSL zgodzili się na przeprowadzenie niezbędnych konsultacji dla realizacji tego projektu.

Dziękujemy International Payments Association za zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji na najwyższym poziomie, bo tylko skoordynowane działania pozwolą na poprawę modelu biznesowego, optymalizację kosztów i poprawę oferty handlowej. Wspólna praca i zdrowa konkurencja zawsze będą kluczem do rozwoju branży transportu drogowego zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

z powrotem
img
image

Informacja zwrotna

Zadzwonić

Dlatego też, jeśli przedstawiciele biznesu są zainteresowani współpracą handlowo-gospodarczą w formacie Ukraina – Polska/UE, proponujemy wypełnienie ankiety-formularza znajdującej  i podanie szczegółowych informacji o towarach lub usługach na które istnieje zapotrzebowanie lub oferta. Otrzymując określone informacje, będziemy w stanie udzielić szybkiej informacji zwrotnej dotyczącej potencjalnych interesariuszy, ponieważ najważniejsze dla każdego biznesu jest nawiązanie kontaktów i wybór wiarygodnego partnera, z którym współpraca pomoże osiągnąć pożądane rezultaty.